АД Димко Митрев

Производство на крзно и крзнени производи

Профил

      АД Димко Митрев е компанија за производство и трговија на крзно и крзнени производи која успешно работи повеќе од шест децении. АД Димко Митрев е традиционално извозно ориентирана компанија која и е присутна на европските пазари  повеќе од 40 години.

     Компанијата е со доминантен странски капитал во сопственост на приватни акционери.