АД Димко Митрев

Производство на крзно и крзнени производи

РЕ Конфекција

РЕ Конфекција произведува широка палета на производи и тоа:

  • Крзнени обувки
  • Разни производи од медицинско крзно
  • ЛЗС опрема - ракавици, бунди, елеци
  • Крзнена конфекција - бунди од пелц велур
  • Шиени и ткаени теписи
  • Табуретки, перници итн.


Работната единица Конфекција е поделена на:

  • погон за производство на крзнени обувки
  • погон за производство на декоративни артикли и ЛЗС опрема
  • Сектор за развој и моделирање за конфекција.